„Autosobriety” to program szkolenia kierowców online, mający na celu zapobieganie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, a co za tym idzie – śmiertelnym wypadkom i kolizjom drogowym.

 

Projekt powstał z inicjatywy UNITAR – Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń (United Nations Institute for Training and Research) i jest obecnie realizowany w Republice Południowej Afryki, Dominikanie, Meksyku i Ekwadorze, a do 2024 r. zostanie wdrożony w kolejnych, ponad 10 krajach. Polska jest pierwszym krajem w UE, który realizuje ten projekt. Kierowany jest przede wszystkim do przyszłych kierowców, instruktorów szkół jazdy oraz ośrodków szkolenia kierowców. Program „Autosobriety” ma się przyczynić do realizacji Globalnych Celów ONZ, a konkretnie celu nr 9 – do 2030 roku zmniejszenia o połowę liczby rannych i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu i ograniczenia liczby wypadków spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem innych substancji psychoaktywnych.

W Polsce koordynacją wdrożenia projektu zajmuje działający w strukturach Urzędu Miasta Płocka, ośrodek CIFAL Płock. To jeden z 25 afiliowanych, międzynarodowych centrów szkoleniowych UNITAR. Partnerem programu w naszym kraju jest Stowarzyszenie Polska Wódka (SPW), które m.in. zajmuje się działaniami edukacyjnymi w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, wspiera edukację młodych kierowców w celu zapobiegania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, prowadzi programy edukacyjne dotyczące wpływu alkoholu na organizm.Program został ponadto objęty patronatem przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.

Szkolenie składa się z czterech modułów dostępnych bezpośrednio na stronie UNITAR, a także w aplikacji EdApp. Kandydaci na kierowców dowiedzą się z nich jaki wpływ na organizm ma alkohol, jak wpływa na możliwości prowadzenia pojazdów i jakie ryzyka są z tym związane, z jakimi konsekwencjami prawnymi należy się liczyć prowadząc pojazd po alkoholu, a także jakie są statystyki dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu w Polsce i na świecie oraz jak zapobiegać prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu. W ramach szkolenia kursanci mogą też skorzystać ze specjalnych gogli VR, przez które można obejrzeć film odwzorowujący sposób postrzegania osoby będącej pod wpływem alkoholu.