O KAMPANII DOBRE CELE Dobre Cele to ogólnopolska kampania edukacyjna, której zadaniem jest przybliżyć Polkom i Polakom Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz zachęcić do działania na rzecz ich realizacji. Niniejsza strona internetowa jest miejscem, które, w przyjazny sposób, tłumaczy dlaczego realizacja Agendy 2030 jest ważna z perspektywy naszego kraju, na podstawie rzetelnych statystyk wskazuje największe wyzwania oraz podpowiada, co musi się zmienić, aby nasz świat był lepszy – bardziej odpowiedzialny, inkluzywny, sprawiedliwy i bezpieczny. Poznaj dobre cele
image

I Ty możesz zostać
partnerem Dobrych Celów!

Pierwszym i najważniejszym ogniwem, bez którego nie zrealizujemy Celów Zrównoważonego Rozwoju jesteśmy my wszyscy – obywatele. Jednak pozytywne zmiany na dużą skalę będą możliwe dopiero przy zaangażowaniu szerokiego grona partnerów. Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie wyższe, samorządy lokalne oraz media do wspólnej pracy na rzecz szerzenia wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz aktywizacji polskich obywateli.

Razem możemy więcej!

NGOs

Organizacje pozarządowe niosą wsparcie w obszarach, którymi wystarczająco nie zaopiekował się nikt inny. Kampania edukacyjna Dobre Cele pozwala na pokazanie nieocenionej roli trzeciego sektora w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a dzięki współpracy intensyfikuje prowadzone działania oraz ich pozytywny wpływ.
image
canvas
image

Uczelnie wyższe i szkoły

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna być obecna w programach realizowanych w szkołach i na uczelniach wyższych. Kształcąc kolejne pokolenia obywateli, a więc m.in. przyszłych pracowników i pracodawców, zadbamy o ich odpowiedzialne postawy i działania, które przyniosą korzyści nam wszystkim.
W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Dobre Cele chcemy pomóc szkołom i uczelniom wyższym w szerzeniu wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju wśród uczniów i studentów.
canvas

Samorządy lokalne

Małe ojczyzny – wsie, miasteczka, czy dzielnice dużych miast – to tam spędzamy większość czasu i to tam chcemy się czuć dobrze i bezpiecznie. Lokalne władze, poprzez podejmowane codziennie decyzje są w stanie skutecznie odpowiadać na najważniejsze potrzeby mieszkańców. W ramach współpracy przy kampanii edukacyjnej Dobre Cele wskażemy, którymi wyzwaniami warto zająć się w pierwszej kolejności.
GLG_Fit
image
canvas
image

Media

Media każdego dnia kształtują opinie Polaków i skupiają naszą uwagę na najważniejszych tematach. Jednym z nich są wyzwania, przed którymi stoimy jako społeczeństwo i które przedstawiamy za pośrednictwem kampanii edukacyjnej Dobre Cele. Oprócz informowania, ważne jest również pokazywanie przykładów pozytywnych działań, które każdy z nas może podjąć w swoim życiu.
Chcemy wesprzeć media w promowaniu odpowiedzialnych postaw.
canvas

Biznes

Biznes kształtuje rzeczywistość w jakiej żyjemy – poprzez tworzenie środowiska pracy, wpływ na otoczenie oraz produkty i usługi, które oferuje rzeszom konsumentów. Rola sektora prywatnego w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju jest kluczowa. Inicjatywą, która mobilizuje polski biznes do działania na rzecz Celów jest Kampania 17 Celów, tworzona w szerokim partnerstwie już od 5 lat.
image
canvas

Slide PARTNERZY MERYTORYCZNI SAMORZĄDY LOKALNE PATRONI MEDIALNI PARTNER INSPIROWNIKA DLA SAMORZĄDÓW PATRON WSPÓŁPRACY Z NGO PARTNERZY GŁÓWNI UCZELNIE WYŻSZE

POZNAJ NASZYCH PARTNERÓW

Do grona naszych partnerów należy już ponad 40 podmiotów – organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz mediów. Chcesz wspierać naszą kampanię edukacyjną i szerzyć wiedzę na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Skontaktuj się z nami