Zrównoważony rozwój miast w Polsce

United Nations Association Poland podejmuje działania na rzecz popularyzacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez tworzenie raportów skupiających się na roli naszego państwa w realizacji Agendy 2030. Jednym z głównych obszarów działań United Nations Association Poland jest współpraca z jednostkami administracji publicznej i samorządami na rzecz wdrażania siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Uważamy, że kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania miasta i z tego powodu dużo uwagi przywiązujemy do Celu 11 tj. „zrównoważone miasta i społeczności”

Czytaj więcej