Zrównoważony rozwój miast w Polsce

United Nations Association Poland podejmuje działania na rzecz popularyzacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez tworzenie raportów skupiających się na roli naszego państwa w realizacji Agendy 2030. Jednym z głównych obszarów działań United Nations Association Poland jest współpraca z jednostkami administracji publicznej i samorządami na rzecz wdrażania siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Uważamy, że kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania miasta i z tego powodu dużo uwagi przywiązujemy do Celu 11 tj. „zrównoważone miasta i społeczności”

Czytaj więcej

Zobacz film ,,Rozmawiajmy o migracjach”

Skomplikowane zagadnienia, takie jak migracje, często dzielą społeczeństwo na zwolenników i przeciwników. Internetowa wymiana poglądów zamienia się w kłótnie spolaryzowanych grup „za” i „przeciw” i nie sprzyja budowaniu rzeczowej dyskusji opartej na faktach i wzajemnym słuchaniu się stron.  Taka atmosfera sprawia, że zaczynamy unikać rozmowy. Tymczasem rozmawianie może wiele nauczyć. Dlaczego trudno czasami porozumieć się nawet w najprostszych sprawach? Czym jest dobra rozmowa i jak dyskutować na trudne tematy? Odpowiedź znajdziesz w naszej animacji

Czytaj więcej

Poznaj swoje prawa dzięki Kartom Praw Człowieka w Biznesie

Karty Praw Człowieka w Biznesie to animowane grafiki, które wyjaśnią co w praktyce oznacza dane prawo, jak je rozumieć w kontekście biznesu i gdzie szukać pomocy, gdy jest ono zagrożone lub łamane. Przystępny język i ciekawy format pomogą w zrozumieniu i występowaniu w obronie naszych praw. Wejdź na https://pihrb.org/karty-praw-czlowieka/ i już teraz zapoznaj się z kartami na temat prawa do życia rodzinnego, prawa do zdrowia, prawa do wolności wypowiedzi, czy prawa do bezpieczeństwa osobistego.

Czytaj więcej

Wsparcie w wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych i chłodzących

W Unii Europejskiej prawie połowa wszystkich budynków korzysta z kotłów indywidualnych, które zostały zainstalowane przed 1992 r. Ich efektywność energetyczna jest szacowana na poziomie 60% lub niższym. W związku z tym, marnowana jest niepotrzebnie energia, a w budżecie domowym na ogrzewanie trzeba przeznaczyć spore kwoty. Potencjał wymiany tych urządzeń, na nowe, energooszczędne, jest więc ogromny. Wiele osób nie wie jednak jak się do tego zabrać, gdzie szukać informacji, jak wybrać ten lepszy, energooszczędny sprzęt.

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

Dlaczego organizacje konsumenckie zajmują się ubóstwem energetycznym? Jednym z powodów jest pakiet dyrektyw  „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” . Konsumenci w całej Europie, niezależnie od miejsca zamieszkania i niezależnie od zasobności portfela muszą mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w przemianach jakie zachodzą na rynku energii. Demokratyzacja + Dekarbonizacja+ Digitalizacja Konsumenci zajmują centralne miejsce w polityce energetycznej UE. Demokratyzacja i decentralizacja rynku nie może się odbywać bez konsumenta.  Niestety – konsument zagrożony ubóstwem energetycznym

Czytaj więcej

Akcjonariat konsumencki – jak zostać prosumentem?

CSOP (Consumer Stock Ownership Plan – Akcjonariat konsumencki) umożliwia konsumentom – zwłaszcza nieposiadającym oszczędności lub dostępu do kredytu kapitałowego – nabycie udziałów własnościowych w użytkowanej przez nich instalacji OZE i tym samym stanie się „prosumentem”: – Jest to zorientowany na konsumenta model inwestycyjny, zapewniający partycypację zarówno pod względem finansowym, jak i w decyzjach zarządczych. – CSOP ułatwia  współinwestowanie gminom, małym i średnich przedsiębiorstwom  oraz innym lokalnym podmiotom. – Podmiot pośredniczący (CSOP-Ltd.)

Czytaj więcej