Czas stał się współcześnie towarem znacznie bardziej deficytowym niż pieniądze. Warto jednak zauważyć, że sformułowanie „nie mam czasu” jest wyrazem naszych priorytetów i może być odczytywane nie jako komunikat „nie chcę tego zrobić”, lecz raczej „mógłbym/mogłabym to zrobić, ale co innego stawiam na pierwszym miejscu”.

Przeczytaj cały artykuł (PDF)