Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” to jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom dokumentalnym i promocyjnym z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Tytuł nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). Festiwal odbywa się w Poznaniu, zawsze w okolicach rocznicy uchwalenia Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (25 września). 17 Celów dotyczy wszystkich aspektów życia człowieka i społeczeństw. Festiwal w zamierzeniu organizatorów jest imprezą cykliczną i ma zasięg ogólnopolski. Do udziału w Festiwalu szczególnie zachęcamy 3 sektory: samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, ale też inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem.

O Złote, Srebrne i Brązowe Tarcze w 2022 roku rywalizuje aż 79 filmów (40 filmów z biznesu, 22 filmy z NGOsów i 17 filmów z jednostek samorządu terytorialnego). Oceniać je będzie 5-osobowe jury, w którego składzie znalazła się Małgorzata Żochowska, koordynatorka kampanii edukacyjnej Dobre Cele.

VII Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” zaplanowano od 25 do 30 września 2022 roku i wzorem poprzedniej edycji organizowany będzie w formule hybrydowej. Więcej informacji, m.in. wejściówki na stacjonarne pokazy filmów można znaleźć tutaj.