Uczelnie odgrywają ważną rolę w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Związane z tym zadania nie należą jednak do najprostszych, a brak dostępnej i przystępnej wiedzy dodatkowo je utrudnia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiego świata akademickiego, oddajemy w Państwa ręce Inspirownik dla uczelni – publikację, w której wyjaśniamy m.in.:

  • czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju i Agenda 2030?
  • jaką rolę w realizacji Celów pełnią uczelnie?
  • skąd czerpać wiarygodne dane, aby na ich podstawie podejmować trafne decyzje?
  • dlaczego uczelnie powinny zaangażować się w budowanie świadomości swoich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju?
  • jak efektywnie edukować Polki i Polaków na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju?
  • skąd pobrać darmowe materiały do edukacji na temat Celów?

 

Inspirownik dla uczelni to ponad 80 stron kompendium, w których oprócz teorii umieściliśmy 50 dobrych praktyk z zakresu budowania świadomości na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz ponad 45 dodatkowych źródeł, które pomogą w bieżącym pogłębianiu wiedzy.

Inspirownik dla organizacji pozarządowych nie mógłby powstać bez wsparcia partnera publikacji, Szkoły Głównej Handlowej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Inspirownika oraz dzielenia się z nim z przedstawicielami polskich uczelni! Publikację można znaleźć tutaj.