Startuje ogólnopolska kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju – Dobre Cele. Ma pokazać Polkom i Polakom jak codziennymi wyborami i działaniami przyczynić się do lepszej przyszłości planety i poprawy jakości życia. Jej organizatorem jest Kampania 17 Celów. Zapraszamy na wydarzenie online inaugurujące inicjatywę „Celuj w jutro. Już dziś! #dobrecele”, które odbędzie się w piątek 24 września w godz. 10:00 – 13:00.

 

Dobre Cele dla polskiego konsumenta

Badanie świadomości Polaków przeprowadzone przez CSR Consulting we współpracy z Bankiem BNP Paribas pokazało, że zrozumienie pojęć Agenda 2030zrównoważony rozwój oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju wśród konsumentów jest bardzo niskie. Jednocześnie wysoka jest świadomość potrzeby działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia. W badaniu konsumenci wyraźnie wskazali, że do działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju brakuje im praktycznej wiedzy – po prostu nie wiedzą, co mają robić!

Dlatego w odpowiedzi na tę potrzebę uruchomiona zostanie ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do konsumentów – Dobre Cele. W jej ramach powstanie strona internetowa, spot i szereg innych materiałów edukacyjnych dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju i działań, jakie podjąć może każdy z nas, tu i teraz, aby włączyć się w ich realizację. Szerokie grono partnerów kampanii będzie proponować podejmowanie konkretnych działań na rzecz wybranych Celów.

Realizacja Agendy 2030 przyjętej przez ONZ wymaga szerokiej współpracy i zaangażowania wszystkich – od rządów i organizacji pozarządowych, przez biznes po konsumentów właśnie. Od 5 lat pracujemy z firmami w ramach Kampanii 17 Celów. Brakuje jednak na polskim rynku inicjatywy, która wprost angażowałaby konsumentów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dlatego zdecydowaliśmy się uzupełnić tę lukę z naszymi partnerami. Wiele z tych podmiotów od lat prowadzi swoje działania. Dziś łączymy się pod parasolem Dobrych Celów, aby wzmocnić przekaz i pokazać jak te projekty przyczyniają się do Celów Zrównoważonego Rozwoju – powiedziała Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, inicjatorka Kampanii 17 Celów.

 

Partnerstwo na rzecz Celów

Inicjatorem kampanii edukacyjnej Dobre Cele jest Kampania 17 Celów. To międzysektorowa inicjatywa, która od 5 lat mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Partnerami głównymi kampanii są Federacja Konsumentów i Główny Urząd Statystyczny. W gronie partnerów znajdują się też samorządy.

Partnerami merytorycznymi jest natomiast blisko 40 organizacji pozarządowych. Każda z nich patronuje Celowi Zrównoważonego Rozwoju, w obszarze którego działa. Dzieli się swoją wiedzą na temat wyzwań i dostępnych rozwiązań. Inspiruje do aktywności, zapraszając do dołączenia do swoich akcji, kampanii i wydarzeń.

 

 

Inauguracja kampanii Dobre Cele

Kampania Dobre Cele zostanie zainagurowana podczas wydarzenia online „Celuj w jutro. Już dziś! #dobrecele” w piątek 24 września w godz. 10:00 – 13:00.

Wydarzenie jest częścią obchodów Światowego Dnia Działania, który odbywa się co roku, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ. Na całym globie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia.

Kampania zostanie uroczyście rozpoczęta podczas wydarzenia przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz partnerów głównych kampanii: Głównego Urzędu Statystycznego i Federacji Konsumentów. Wystąpią też przedstawiciele partnerów merytorycznych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Banków Żywności i Stowarzyszenia Wiosna.

 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu i odkrywania kampanii edukacyjnej Dobre Cele!