Planer to materiał pomagający uczniom przeprowadzić projekt młodzieżowy poprzez wszystkie fazy: utworzenie grupy, określenie celu własnego i grupowego, diagnoza lokalna, planowanie projektu, harmonogram, działania projektowe, prezentacja efektów i ewaluacja. Zawiera również podstawowe informacje na temat zmiany klimatu i perspektywy kobiet oraz globalnych współzależności.

Sprawdź szczegóły na stronie:
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/planer-podejmij-wyzwanie-zaplanuj-dzialanie