Celem badania było oszacowanie liczby pustostanów w Polsce, w tym również w zasobach nie należących do gmin, a także wstępne zbadanie możliwości przekształcenia ich w dostępne cenowo mieszkania na wynajem oraz ocena szans na zmniejszenie luki mieszkaniowej w Polsce w sektorze lokali dostępnych cenowo przy wykorzystaniu potencjału zidentyfikowanych pustostanów. Badanie można uznać za pierwszy bardziej kompleksowy opis zróżnicowania samych pustostanów, zmian dotyczących postrzegania ich występowania i w końcu tendencji w ich zagospodarowywaniu.

Link do raportu tutaj.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Fundacji Habitat for Humanity Poland.