Raport Klimatyczny TOGETAIR to autorski projekt Fundacji Czyste Powietrze oraz Fundacji Pozytywnych Idei, które są organizatorami Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Raport to pierwsze tak kompleksowe ujęcie zagadnień poruszonych podczas premierowej edycji Szczytu Klimatycznego w 2020 r., a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań ekologicznych.

Raport został opublikowany w pierwszy dzień Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021 (21 kwietnia) i w zaledwie w 24h od publikacji osiągnął 100 tys. wyświetleń. Wynik ten potwierdza, że Raport staje się jednym, z najważniejszych dokumentów budujących świadomość ekologiczną Polski i Polaków.

Głównym celem naszego opracowania jest edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Zależy nam, by wyjaśnić skomplikowane zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i przybliżyć je możliwie najszerszemu gronu w sposób przystępny, ale też nie nadmiernie uproszczony. Innymi słowy, chcemy omówić i zdiagnozować największe problemy środowiskowe nadchodzących lat, a potem zaproponować najlepsze rozwiązania, jak się z nimi uporać. I do tego uwzględnić wszystkie niuanse, nie uciekając od trudnych pytań

Raport w skrócie można podsumować tak: jest to ponad 120 artykułów od niezależnych ekspertów, materiały video oraz infografiki, w wersji polskiej i angielskiej, a także tematyka dotycząca nie tylko ochrony środowiska, ale i polskiej polityki klimatycznej oraz tego co każdy może zrobić dla środowiska

Efektem Raportu jest 10 zielonych postulatów stworzonych przez Radę Ekspercką TOGETAIR, które określają zestaw działań, które muszą zostać podjęte, by Polska była gotowa na wyzwania ekologiczne, zarówno w kontekście kryzysu klimatycznego, jak i polityki prowadzonej przez UE

Raport oraz Szczyt Klimatyczny TOGETAIR zostały objęte Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Patronatem Ministra Klimatu i  Środowiska Michała Kurtyki, który jest również przewodniczącym Rady Programowej.

Nowatorska formuła Raportu oparta jest nie tylko na szerokim podejściu do kwestii ochrony środowiska, ale także na tym, że do opracowania treści zaproszone zostały wszystkie sektory kraju. Przedstawiciele administracji centralnej wzbogacili Raport o materiały z zakresu ustawodawstwa, finasowania, ale też wspierania i edukowania mieszkańców. Samorządy dodały materiały opisujące działania w swoich regionach w kontekście potrzeb mieszkańców. Sektor nauki wsparł Raport wiedzą naukową. Biznes opisał wprowadzane przez nich zielone innowacyjne technologie. NGO’sy i aktywiści to z kolei niezależna merytoryka na rzecz ochrony środowiska.

Tak szerokie grono zaangażowanych pozwoliło nie tylko uchwycić trendy i spojrzeć na ochronę środowiska z makro i mikro perspektywy, ale również ustalić priorytety na nadchodzące lata, takie jak min. transformacja energetyczna, uporządkowanie rynku odpadowego, oczyszczenie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczeń, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, uporanie się ze skutkami zmian klimatu.

Raport opublikowany został również w wersji angielskiej, uzupełniony zostanie o wersje francuską i niemiecką. Raport ujęty jest z perspektywy 4 żywiołów: ogień, woda, powietrze, ziemia – poszerzone o kontekst człowieka, czyli jego pozytywny i negatywny wpływ na klimat. Innowacją jest również fakt, że Raport nie jest drukowany, a jedynie osadzony na stronie internetowej www.togetair.eu, dostępny bezpłatnie i bez rejestracji dla wszystkich w całym kraju.