W tym roku festiwal będzie trwał 3 dni, od 16 do 18.11.2021 (wtorek-czwartek). Młodzież tworzy zespoły szkolne i wykonuje zadania, działając na terenie swojej szkoły. Rezultaty swoich działań prezentuje w internecie na platformie festiwalowej.* Festiwal przeznaczony jest dla uczniów i uczennic klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zespoły młodzieżowe mogą liczyć od 4 do 10 osób, jeden nauczyciel lub nauczycielka mogą zgłosić do 2 zespołów.

Wszystkie szczegóły dotyczące organizacji wydarzeń w szkole zostały przekazane opiekunom i opiekunkom w czasie webinaru przygotowującego do Tygodnia Edukacji Globalnej, który możecie obejrzeć tutaj.

Plan Festiwalu

Dzień 1 – Świętowanie TEG zaczniemy od pogłębiania wiedzy na temat globalnych wyzwań i zrównoważonego rozwoju, zapraszając młodzież na zdalne spotkania w formie interaktywnych webinarów, warsztatów, pokazów filmów czy spotkań z ekspertami (platformy Zoom, Clickmeeting etc.). Na spotkania obowiązuje dodatkowa rejestracja, zgłoszeni opiekunowie otrzymają mailowo informację i formularze rejestracyjne. Rejestracja będzie również dostępna dla osób niezgłoszonych na cały Festiwal.

Trzy webinary dotyczące tematu migracji, równości płci oraz środowiska naturalnego i zmiany klimatu odbędą się w trzech sesjach w godzinach: 9-10.30, 11-12.30 i 13-14.30. Będą to spotkania z aktywistkami i aktywistami, którzy przekuwają swoje pomysły i zainteresowania w potrzebne i ważne społecznie zadania – mogą być dzięki temu inspiracją w odpowiadaniu na globalne wyzwania.

Dodatkowo dla klas nauczycieli i nauczycielek biorących udział w “Globalnej szkole. Razem o migracjach” odbędą się dwa warsztaty z wykorzystaniem filmów dokumentalnych opowiadających historie migrantów i migrantek z ich perspektywy.

Dzień 2 i 3 będą poświęcone na realizację zadań w formie gry korytarzowej. CEO przekaże opiekunom i opiekunkom grup zestaw zadań do gry (najpóźniej w dniu webinaru przygotowującego do TEG 9.11.2021). Zadania będą poświęcone globalnych zjawiskom, tropieniu powiązań oraz poszukiwaniu lokalnych rozwiązań i możliwości włączenia się w działania mające na celu poprawę sytuacji na świecie. Spośród około 25 zadań na różnym poziomie wiekowym opiekunowie wybiorą min. 3, które zaproponują młodzieży w czasie gry.

Efekty realizacji zadań zespoły będą umieszczać na Padlecie, gdzie będą mieli okazję podejrzeć, jak pracują.

Dzień 3 – Grupy będą mogły kontynuować realizację zadań festiwalowych, a w godzinach 12-14 również skomentować efekty zadań innych zespołów. O 14.00 spotkamy się na 45-minutowym podsumowaniu online.
Szczegółowy program wraz z komentarzem zostanie udostępniony opiekunom i opiekunkom grup do 9 listopada 2021. Serdecznie zachęcamy młodzież do udziału w wydarzeniach online, jednak nie mają one charakteru obowiązkowego. Dla zespołów, które wezmą udział we wszystkich 3 dniach festiwalu przewidziany jest certyfikat.

Zapisy na Festiwal trwają do 15.11.2021 do godziny 12:00 lub do wyczerpania się limitu miejsc!

Zapraszamy do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – święta ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Ten międzynarodowy tydzień poświęcony globalnym wyzwaniom to ogólnoeuropejska inicjatywa zapoczątkowana w 1999 roku przez Centrum Północ-Południe działające przy Radzie Europy. Udział w TEG to możliwość włączenia się do globalnej akcji i wspólnego zmieniania świata na lepszy!

 

Więcej informacji na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej.