Program Inkubator Lokalnych Centrów 3R to program, którego celem jest promocja zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle) poprzez łączenie firm, gmin i organizacji pozarządowych z ekspertami i praktykami z zakresu prowadzenia i rozwoju lokalnych inicjatyw oraz aktywności związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga wielopoziomowego zarządzania i nowych wizji tego, jak może wyglądać przyszłe miasto. Dlatego zaangażowanie na poziomie lokalnym ma kluczowe znaczenie dla przejścia od tradycyjnego podejścia liniowego do strategii cyrkularnej. Mając na uwadze stojące przed nami wyzwania w obszarze transformacji ku gospodarce obiegu zamkniętego Fundacja Koalicja 5 Frakcji we współpracy z Kampanią 17 Celów oraz w partnerstwie z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A. uruchomiła program, którego celem jest przekazanie merytorycznego wsparcia lokalnych pomysłów na miejsca, które będą budować świadomość hierarchii gospodarowania odpadami, promując zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne wykorzystanie, naprawę i recykling oraz inne działania w wymiarze 3R. Rolą powstałych miejsc (Centrów 3R) jest podejmowanie działań praktycznych, edukacyjnych oraz promocyjnych w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady 3R w społecznościach lokalnych.

Program podzielony jest na cztery etapy, podczas których inicjatorzy wybranych najlepszych projektów będą mieli szansę uczestniczenia w cyklu warsztatów oraz spotkań z Mentorami, które łącznie dadzą pełen pakiet informacji jak stworzyć, przeprowadzić i wdrożyć na stałe sprawnie funkcjonujące Centrum 3R.

Nabór pomysłów na Lokalne Centra 3R trwa do 31 marca 2022 do godziny 16.00.

Formularz aplikacyjny, Regulamin oraz Przewodnik po Programie można znaleźć na stronie 5frakcji.pl/inkubator.