Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspólnie z ekspertami Accenture zbadało perspektywy rozwoju zrównoważonej żywności w Polsce oraz rolę poszczególnych uczestników łańcucha dostaw – od rolnika do konsumenta.

Jak pokazują badania przeprowadzone na potrzeby raportu:

  • trzy czwarte Polaków jest zainteresowanych kupowaniem produktów rolnictwa zrównoważonego,
  • 73% ankietowanych gotowych je za nie zapłacić nawet o 20% więcej.

Rynek takich produktów w średnim terminie ma potencjał osiągnąć wartość 64,6 mld zł1. Biorąc pod uwagę to, że na wszystkie zakupy spożywcze w 2020 r. Polacy wydali 142,3 mld zł, żywność wytworzona w sposób zrównoważony może się stać istotną częścią koszyka zakupowego. Celem analizy było wskazanie warunków, w których zwiększy się udział produkcji rolniczej prowadzonej w sposób przyjazny dla środowiska.

Raport oraz jego streszczenie dostępne są na stronie:
https://rolnictwozrownowazone.pl/rolnictwo-zrownowazone/zrownowazona-zywnosc-w-polsce-raport-asap/