image

1. POMÓŻ ZWALCZYĆ UBÓSTWO

Dlaczego to jest ważne?

Ubóstwo to wielowymiarowe zjawisko, które może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem wykluczenia społecznego. Istnieje również ryzyko dziedziczenia ubóstwa – przenoszenia niedostatku na kolejne pokolenia wychowywane w biedzie. Ponadto niższy poziom wykształcenia może przekładać się na niewystarczające dochody i bezrobocie.
Aktualny poziom minimum egzystencji* w Polsce wynosi 641 zł miesięcznie** – poniżej tej granicy żyje ok. 1,6 mln osób.
* miara ubóstwa wskazująca na poziom zaspokajania potrzeb poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka
** wartość minimum egzystencji dla 1-os. gospodarstwa domowego osoby w wieku produkcyjnym w 2020 r.
Cel 1. Koniec z ubóstwem Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

Polaków jest zagrożonych
ubóstwem

Polaków choć raz zrezygnowało
z zakupu leku na receptę
z powodów finansowych

Polaków nie posiada
żadnych oszczędności

image

Co musi się zmienić?

Choć w ciągu ostatniej dekady sytuacja finansowa Polaków się poprawiła, na ryzyko niedostatku coraz bardziej narażeni są seniorzy, osoby samotne oraz dzieci i młodzież. Osoby potrzebujące nie zawsze proszą o pomoc – nie bójmy się jej sami zaoferować lub wspierajmy organizacje, które dobrze znają potrzeby swoich podopiecznych i udzielają im profesjonalnego wsparcia.
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI