image

10. TRAKTUJ WSZYSTKICH SPRAWIEDLIWIE

Dlaczego to jest ważne?

Chociaż ustawa o równym traktowaniu wprowadza jasny zakaz dyskryminacji, w praktyce niemal 2,5 mln Polek i Polaków uznaje się za osoby należące do grupy społecznej, która czuje się gorzej traktowana. Najczęściej odczuwamy dyskryminację ze względu na światopogląd, złą sytuację materialną, pochodzenie, płeć, stan zdrowia oraz wiek, choć na większość z tych czynników nie mamy wpływu.
Cel 10. Mniej nierówności. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

Polek i Polaków powyżej 16 roku życia czuje się dyskryminowanych

Polek i Polaków uważa, że w naszym kraju wszyscy są równi wobec prawa

Polek i Polaków poniżej 20 roku życia stosuje mowę nienawiści wobec grup mniejszościowych

image

Co musi się zmienić?

Dyskryminacja jest jednym z motorów nierówności, a oba zjawiska wpływają negatywnie na sytuację społeczną, rozwój gospodarczy oraz dostęp do edukacji, kultury czy służby zdrowia. Każdy z nas jest inny, ma odmienną historię, wspomnienia i doświadczenia, a w różnorodności drzemie ogromny potencjał. Walczmy ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją, w tym z mową nienawiści, które najczęściej biorą się z niezrozumienia i niewiedzy, oraz wspierajmy osoby z grup mniejszościowych.
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI