image

11. DBAJ O SWOJE OTOCZENIE

Dlaczego to jest ważne?

Otoczenie, w którym żyjemy w ogromnym stopniu decyduje o naszym samopoczuciu. Jednak warunki mieszkaniowe wielu Polek i Polaków wciąż pozostawiają wiele do życzenia – 38% naszych rodaków mieszka w lokalach o niewystarczającej powierzchni. Na 1000 mieszkańców kraju przypadają ok. 392 mieszkania – jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie. W Polsce występuje też zjawisko bezdomności – w 2019 roku zdiagnozowano ponad 30 tysięcy osób bezdomnych.
Ponadto, aż 77% pojazdów użytkowanych w Polsce ma ponad 10 lat (przy średniej dla Unii Europejskiej na poziomie niecałych 50%). To właśnie transport drogowy odpowiada za ponad 70% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu, które negatywnie wpływają nie tylko na klimat, ale także na nasze zdrowie.
Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

Polaków mieszka w lokalach o niekorzystnych warunkach (np. z przeciekającym dachem, wilgotnymi ścianami lub pleśnią)

pojazdów użytkowanych w Polsce ma więcej niż 10 lat

Polaków jest dotkniętych wykluczeniem komunikacyjnym

image

Co musi się zmienić?

Trudno zachęcać innych do zastąpienia samochodu transportem publicznym, kiedy aż 1/3 Polek i Polaków jest dotknięta wykluczeniem komunikacyjnym. Dotyczy ono nie tylko dostępu do odpowiedniej infrastruktury – dróg, kolei czy chodników, ale także trudności w zdobyciu informacji na temat połączeń. Jak to zmienić? Jako mieszkańcy mamy największy wpływ na otoczenie, w którym żyjemy. Dlatego stając się aktywnym członkiem lokalnej społeczności możemy kształtować naszą przestrzeń i wpływać na decyzje podejmowane przez samorządy. W przypadku trudności mieszkaniowych, warto wiedzieć, że w Polsce funkcjonują instytucje i programy wspierające w rozwiązaniu takich problemów.
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI