image

12. KUPUJ Z GŁOWĄ

Dlaczego to jest ważne?

Konsumpcja jest głównym filarem wzrostu gospodarczego w Polsce. Jednocześnie produkcja każdej rzeczy wiąże się z uszczuplaniem zasobów naturalnych naszej planety, zużyciem wody i energii, emisją gazów cieplarnianych (nie tylko w trakcie transportu) oraz zanieczyszczeniem odpadami, które powstają w tym procesie. W rezultacie nadmierna konsumpcja powoduje degradację środowiska i zagraża zarówno nam, jak i przyszłym pokoleniom. 
Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

Polaków przyznaje,
że wyrzuca żywność

346 kg

odpadów generuje rocznie
statystyczny Polak

odpadów komunalnych
jest poddawanych recyklingowi

image

Co musi się zmienić?

Aby zmienić model gospodarki (w którym nabywanie dóbr napędza dynamikę produkcji i sprzedaży) i zatrzymać nadmierną eksploatację środowiska, oprócz zaangażowania rządów i firm, potrzebujemy konsumentów – a więc nas wszystkich. Dokonując codziennych wyborów, np. w czasie zakupów, podejmijmy świadomą decyzję o ograniczeniu konsumpcji i zapobieganiu marnotrawstwu. W miarę możliwości kupujmy rzeczy używane i dawajmy drugie życie tym, z których już nie korzystamy, np. dzięki sklepom charytatywnym. Tylko zmiana naszego zachowania może spowodować przejście na bardziej zrównoważone i społecznie odpowiedzialne sposoby produkcji i dostarczania usług.
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI