image

14. DBAJ O RZEKI I BAŁTYK 

Dlaczego to jest ważne?

Rzeki, morza i oceany regulują temperaturę na Ziemi, pochłaniając ciepło z atmosfery. Przy obecnej skali globalnego ocieplenia, nie odbywa się to bez negatywnych konsekwencji: temperatura wody wzrasta, postępuje zakwaszenie i zmienia się różnorodność biologiczna ekosystemów wodnych, także polskich rzek i Morza Bałtyckiego. Ponadto spływające do Bałtyku pozostałości nawozów rolniczych sprzyjają eutrofizacji (przeżyźnieniu), co powoduje powstawanie pustyń tlenowych – stref, w których zamiera morskie życie. Różnorodność biologiczna polskich rzek i ich dolin należy do najwyższych na świecie. Wiele żyjących tam gatunków ma duże znaczenie gospodarcze, m.in. ryby dwuśrodowiskowe, które część życia spędzają w morzu, a część w rzece (np. łosoś, węgorz). Naturalne rzeki spowalniają przepływ wody, jednocześnie zapewniając naturalną retencję i zwiększając odporność środowiska na okresy suszy.
Cel 14. Życie pod wodą. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

Morza Bałtyckiego jest dotknięte eutrofizacją (przeżyźnieniem)

łowisk na Morzu Bałtyckim jest nadmiernie eksploatowanych

ze 150 tysięcy km polskich rzek pozostaje w stanie zbliżonym do naturalnego

image

Co musi się zmienić?

Zachowanie różnorodności biologicznej Bałtyku utrudniają nadmierne połowy, zaburzające morski ekosystem. Aż 74% polskich połowów pochodzi z wód Morza Bałtyckiego. Poziom eksploatacji bałtyckich łowisk ulega sporym wahaniom – nadmierne połowy dotyczą obecnie 40% stad. Rozwiązaniem jest zrównoważone rybołówstwo – poławianie jedynie stad znajdujących się na zdrowym, stabilnym poziomie oraz zastosowanie właściwych narzędzi i metod połowowych, tak by można było reagować na zmiany zachodzące w środowisku. Jako konsumenci możemy wspierać zrównoważone rybołówstwo podejmując odpowiedzialne decyzje zakupowe. Ważnym aspektem ochrony ekosystemów wodnych jest także ograniczanie generowania odpadów oraz zbieranie tych, które już trafiły do środowiska.
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI