image

15. KOCHAJ NATURĘ

Dlaczego to jest ważne?

Większość z nas nie raz spotkała się z pojęciem efektu motyla – sytuacją, w której z pozoru drobne wydarzenie może wywołać katastrofalne skutki w innym miejscu. Dlatego każda zmiana w środowisku naturalnym, dokonywana świadomie czy nieumyślnie, ma tak ogromne znaczenie. Polska roślinność stanowi aż 10% flory europejskiej; według różnych szacunków w Polsce występuje też 33-45 tys. gatunków zwierząt. Bogactwo przyrodnicze naszego kraju wymaga jednak pilnej ochrony.
Cel 15. Życie na lądzie. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

1621

gatunków zwierząt i roślin w Polsce jest zagrożonych wyginięciem

170 mln zł

to roczna wartość „darmowych usług ekosystemowych” drzew w samej Warszawie

polskich lasów stanowią grunty sztucznie zalesione

image

Co musi się zmienić?

W polskich lasach występuje aż 65% wszystkich krajowych gatunków roślin i zwierząt. Niestety, z roku na rok coraz więcej lasów jest wycinanych i coraz mniejsza powierzchnia jest poddawana zalesieniom. Z kolei zasklepianie ziemi nieprzepuszczalnymi materiałami (np. betonem czy asfaltem) wpływa na degradację gleby, która jest jednym z głównych rezerwuarów różnorodności biologicznej. Natura rzadko potrzebuje naszej pomocy – zazwyczaj możemy się ograniczyć do tego, aby po prostu jej nie przeszkadzać.
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI