image

17. DZIAŁAJ Z INNYMI

Dlaczego to jest ważne?

Współodpowiedzialność jest kluczem do realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Szerokie partnerstwo i współpraca nas wszystkich: obywateli, świata biznesu i nauki, rządów i organizacji pozarządowych przyniesie nam największe korzyści. Działając na rzecz celów musimy pamiętać też o ich współzależności – nie zwalczymy zmiany klimatu (cel 13) bez zrównoważonej konsumpcji (cel 12), nie osiągniemy równości płci (cel 5) bez wyrównania szans w edukacji (cel 4) i na rynku pracy (cel 8).
Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

0,14%

polskiego dochodu narodowego brutto przekazywane jest na Oficjalną Pomoc Rozwojową

140

polskich podmiotów przystąpiło do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

712

firm angażuje się
w Kampanię 17 Celów

image

Co musi się zmienić?

Globalne problemy nie zatrzymują się na granicach państwowych. Polska przekazuje obecnie 0,14% dochodu narodowego brutto na Oficjalną Pomoc Rozwojową (wsparcie państw rozwijających się) – to ponad dwa razy mniej niż rekomendowany próg 0,33%. Jednocześnie codzienne wybory Polaków mają wpływ np. na całościową emisję gazów cieplarnianych czy utratę różnorodności biologicznej w innej części świata. Podejmując nawet proste decyzje, pamiętajmy o tych współzależnościach – pomagając innym, pomagamy również sobie!
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI