image

5. DĄŻ DO RÓWNOUPRAWNIENIA 

Dlaczego to jest ważne?

Chociaż kobiety stanowią 51% polskiego społeczeństwa, nie są proporcjonalnie reprezentowane np. w świecie polityki czy biznesu. Polki zajmują niecałe 26% miejsc w Parlamencie, a w kadrach zarządzających przedsiębiorstwami występuje zjawisko szklanego sufitu – im wyższy szczebel, tym mniejsza reprezentacja kobiet. Polska zajmuje dopiero 23. miejsce na 27 krajów Unii Europejskiej pod względem wartości wskaźnika równouprawnienia płci. Zarówno branże, w których dominują mężczyźni, jak i te sfeminizowane, tracą potencjał wynikający z różnorodności pracowników: szansę na większą kreatywność i innowacyjność.
Cel 5. Równość płci. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

biernych zawodowo kobiet
jako przyczynę wskazuje
obowiązki opiekuńcze

wynosi luka płacowa
między Polkami i Polakami

członków zarządów polskich
spółek stanowią kobiety

image

Co musi się zmienić?

Polki, choć statystycznie lepiej wykształcone od mężczyzn, częściej pozostają bezrobotne. Jednocześnie 4 razy częściej niż mężczyźni wycofują się z rynku pracy ze względu na obowiązki opiekuńcze (sprawowanie opieki nad dziećmi lub chorymi członkami rodziny), które wykonują nieodpłatnie. Sprawiedliwy podział obowiązków rodzinnych, równa płaca dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, a także zapewniany przez pracodawcę elastyczny czas pracy lub możliwość pracy zdalnej, pozwoliłyby kobietom na większą niezależność i sprzyjały rozwijaniu ich pełnego potencjału. Większa liczba kobiet aktywnych na rynku pracy przekłada się także na rozwój ekonomiczny kraju. Gdyby udało się zawodowo zaktywizować Polki do średniego poziomu Unii Europejskiej, nasza gospodarka mogłaby zyskać 180,7 mld zł, a produkt krajowy brutto (PKB) wzrósłby o 0,94%.
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI