image

6. OSZCZĘDZAJ WODĘ

Dlaczego to jest ważne?

Zasoby wodne Polski należą do najmniejszych w Unii Europejskiej i wynoszą niecałe 1,6 tys. m3/mieszkańca (dla porównania, zasoby wodne Słowacji to 14,7 tys. m3/mieszkańca). Przy produkcji żywności i artykułów codziennego użytku określamy ich ślad wodny: do wyprodukowania kubka mleka potrzeba około 250 litrów wody, do 1 kg chleba około 1 600 litrów wody, a 1 kg wołowiny ponad 15 000 litrów wody. Ponadto postępująca zmiana klimatu sprawia, że od 2013 r. co roku zmagamy się z suszą, choć jeszcze 40 lat temu to zjawisko występowało średnio raz na 5 lat. Woda to skarb, a dla niektórych z nas nadal luksus – wśród Polek i Polaków dotkniętych ubóstwem aż 6% nie posiada w domu wanny, prysznica i toalety.
Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

powierzchni Polski należy do obszarów bardzo lub ekstremalnie zagrożonych występowaniem suszy

400 mln zł

to koszt walki z suszą
w Polsce w 2020 r.

760 tys.

osób w Polsce nie posiada wanny, prysznica i toalety w swoim gospodarstwie domowym

image

Co musi się zmienić?

Około 70% poborów wody związanych jest z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych. Jednocześnie warto wiedzieć, że polskie gospodarstwa domowe zużywają dwa razy więcej wody niż nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie. Nasze codzienne decyzje, chociażby ta o zakręceniu kranu, mają zatem ogromny wpływ na dostępność tego zasobu. Choć roczna suma opadów w Polsce jest raczej stała, coraz częściej obserwujemy opady o dużym natężeniu, pomiędzy którymi występują długie okresy bez opadów. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie potencjału tzw. małej retencji: zadrzewianie, sadzenie łąk kwietnych, zbieranie deszczówki czy ochrona terenów podmokłych.
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI