image

7. KORZYSTAJ Z ENERGII ODNAWIALNEJ

Dlaczego to jest ważne?

Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który do produkcji energii stosuje głównie węgiel brunatny i kamienny. Jesteśmy także w czołówce wydobycia węgla, choć to nierentowny proces – ceny energii w Polsce należą do najwyższych w Europie. Ponadto proces pozyskiwania i wykorzystania tego surowca negatywnie wpływa na środowisko: mamy najgorszą jakość powietrza w UE, a domowe piece i kotłownie węglowe odpowiadają za 84% emisji benzo(a)pirenu, który jest substancją rakotwórczą. Obecnie łatwym i względnie tanim sposobem na ograniczenie emisji może wydawać się gaz ziemny, który jest jednak paliwem kopalnym i w krótkim czasie będziemy musieli go eliminować. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i poprawa efektywności wykorzystania energii mogą uchronić nas przed niepotrzebnymi inwestycjami i kosztami, które będziemy ponosić przez lata.
Cel 7. Czysta i dostępna energia. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

prądu generowanego w Polsce w 2020 r. pochodziło z odnawialnych źródeł energii (OZE)

33 z 50

miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w UE położonych jest w Polsce

50 tys.

Polaków umiera każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza

image

Co musi się zmienić?

Zapotrzebowanie na prąd wzrasta z roku na rok – odnawialne źródła energii (OZE) to szansa na czystą i tanią energię w długofalowej perspektywie. Kluczem do rozwoju OZE może być energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na prosumentach oraz spółdzielniach i społecznościach energetycznych. Warto skorzystać z dofinansowań do termomodernizacji (np. w ramach programu Czyste powietrze), co pozwala obniżyć koszty użytkowania i przyspiesza zwrot z inwestycji. Rachunki zmniejszą się też, jeśli będziemy oszczędzać prąd – bez względu na to, jak jest produkowany.
canvas

Czas na Twój ruch!

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Zobacz jak możesz się
  zaangażować?

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI