image

8. WSPIERAJ GODNĄ PRACĘ

Dlaczego to jest ważne?

Około 19% pracujących Polek i Polaków prowadzi własną działalność gospodarczą, a mikroprzedsiębiorstwa stanowią aż 97% spośród ponad 2,2 mln polskich firm. Z kolei sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wytwarza aż 49% polskiego PKB. Nasza przedsiębiorczość oraz warunki pracy, w których działamy w dużej mierze decydują o rozwoju i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a w konsekwencji – o sile krajowej gospodarki.
Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

Polek i Polaków w wieku 20-64 lata nie podejmuje ani nie poszukuje pracy

wynosi wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Polsce

40

miejsce Polski w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej Banku Światowego

image

Co musi się zmienić?

Praca powinna zaspokajać nasze potrzeby ekonomiczne, umożliwiać kontakty społeczne oraz być miejscem do samorealizacji. We współczesnej gospodarce pojawiają się różne bariery utrudniające podjęcie pracy, ale niektórym trudnościom możemy zaradzić sami. Pomocne są różne formy kształcenia czy kursy umiejętności, zwiększające atrakcyjność pracownika na rynku pracy. Również zyskująca na popularności praca zdalna ułatwia podjęcie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania i zwiększa szanse osób, które w innym przypadku nie miałyby takiej możliwości. Dokonując wyboru pracodawcy, warto brać pod uwagę firmy, których działalność wpisuje się w ramy zrównoważonego rozwoju. Istotną kwestią jest także znajomość praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy.
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI