image

9. STAWIAJ NA INNOWACJE

Dlaczego to jest ważne?

Innowacje to opracowywane a następnie wdrażane koncepcje, dzięki którym wzrasta wydajność produkcji oraz jakość towarów czy usług. To dzięki nowatorskim rozwiązaniom jesteśmy w stanie uniezależnić rozwój gospodarki od ciągłego wzrostu zużycia zasobów naturalnych. W rezultacie innowacyjność przedsiębiorstw nie tylko przynosi bezpośrednie korzyści pracownikom i konsumentom, ale całym społeczeństwom i środowisku.
Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
image
image

Statystyki dla Polski

polskich przedsiębiorstw wdraża innowacje

Polek i Polaków w wieku 16-74 lata korzysta z Internetu co najmniej raz w tygodniu

osób po 65 roku życia posiada podstawowe umiejętności cyfrowe

image

Co musi się zmienić?

Inwestycje w obszar badań i rozwoju przekładają się na codzienne życie całych społeczeństw – np. wynalezienie komputerów i Internetu umożliwiło dostęp do wiedzy i innowacji na niespotykaną wcześniej skalę. Jednak wciąż nie wszystkie Polki i Polacy mogą i potrafią korzystać z nowoczesnych rozwiązań – dostęp do Internetu w naszym kraju jest nadal mniejszy niż średnia dla krajów UE. Ponadto grupą zagrożoną wykluczeniem cyfrowym są osoby powyżej 65 roku życia, co stanowi szczególny problem w obliczu wyzwań związanych z pandemią koronawirusa.
canvas

Sprawdź się

  TAK NIE

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  Twój wynik

  canvas

  Czas na Twój ruch!

  canvas
  PARTNERZY MERYTORYCZNI